Korzystny wyrok przeciwko Millennium Bank, z dnia 5 marca 2019 r. (Sygn. akt I C 43/17) wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

Ponownie wygrywamy z bankiem! Tym razem na sali Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie poległ Millenium Bank. Sąd swoim wyrokiem uznał w dniu 5 marca 2019 r., że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu indeksowanego są niedozwolone w relacji z konsumentami i nie wiążą ich. W konsekwencji, sąd "odfrankowił" kredyt uznając, iż ten jest zwykłym kredytem udzielonym w złotych, ale oprocentowanym na podstawie LIBOR + marżai nakazał Millennium Bank zwrot niesłusznie pobranych od naszej Mocodawczyni kwot.

Proces prowadził Adwokat naszej Kancelarii Michał Kaczmarski.

Sentencja wyroku niżej (brak jeszcze uzasadnienia pisemnego)

Sygn. akt I C 43/17

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 5 marca 2019 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Koman

Protokolant: Anita Wolska

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa

przeciwko Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

o zapłatę

 

1. zasądza od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na

rzecz  kwotę 30 814,45 zł

(trzydzieści tysięcy osiemset czternaście złotych czterdzieści pięć groszy) wraz

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 grudnia 2016 roku do dnia

zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. zasądza od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na

rzecz  kwotę 426,68 zł

(czterysta dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tytułem

kosztów procesu;

4. nakazuje pobrać solidarnie od  na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy

Mokotowa w Warszawie kwotę 973,06 zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote

sześć groszy) tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb

Państwa;

5. nakazuje pobrać od Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w

Warszawie na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy

Mokotowa w Warszawie kwotę 955,21 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych

dwadzieścia jeden groszy) tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez

Skarb Państwa.

Created byIdea4net Created by Idea4net. All rights reserved. Treści zawarte na stronie podlegają ochronie i nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani rozpowszechniane, bez pisemnej zgody ich autorów. Powered by Olebright drukarnia