Pokaż # 
Tytuł
Korzystny wyrok przeciwko Millennium Bank, z dnia 5 marca 2019 r. (Sygn. akt I C 43/17) wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie
Wyrok przeciw Getin Noble Bank z dnia 19 marca 2019 r., Sygn. akt I C 405/15 wydany przez Sąd Rejonowy w Głubczycach
Korzystny wyrok z dnia 1 marca 2019 r., Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 314/18 z powództwa przeciwegzekucyjnego, Santander Bank Polska S.A. Bank Zachodni WBK S.A. (Bank Zachodni WBK S.A.)
Kolejna wygrana z Getin Noble Bank! Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny, z dnia 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt I C 237/16)
Kolejny raz wygrywamy z Raiffeisen Bank! Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny, w swoim wyroku z dnia 18 grudnia 2018 r. - sygn. XXV C 2576/18 - umow kredytu nieważna
Wygrywamy z Getin Bank S.A. Unieważnienie umowy - wyrok SO w Warszawie z 16 listopada 2018 r. sygn. XXV C 712/17
Wygrywamy z Bank BGŻ BNP Paribas - wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy–Woli, sygn. I C 1755/15 z 19 listopada 2018 r.
Znowu wygrywamy z Raiffeisen Bank - kredyt denominowany - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 26 października 2018, sygn. XXV C 711/17
Kolejny raz wygrywamy z Getin Noble Bank S.A. - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny, z dnia 27.08.2018, sygn. akt XXV C 342/17
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia14 lipca 2017 r. sygnatura akt wyrok SN II CSK 803 16
Created byIdea4net Created by Idea4net. All rights reserved. Treści zawarte na stronie podlegają ochronie i nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani rozpowszechniane, bez pisemnej zgody ich autorów. Powered by Olebright drukarnia