Pomyślny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 września 2017 r., sygn. akt. XXIV C 909/15

Pomyślny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa przeciwegzekucyjnego - pozbawienie BTE wykonalności w całości! Orzeczenie z dnia 11 września 2017 r., sygn. akt. XXIV C 909/15.

W dniu 11 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał w sprawie o sygn. akt. XXIV C 909/15 korzystne dla naszego Mocodawcy, reprezentowanego przez Adwokata Michała Kaczmarskiego orzeczenie.

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXIV Cywilny, podzielił zarzuty naszego powództwa przeciwegzekucyjnego pozbawiając w całości wykonalność tytułów wykonawczych w postaci dwóch bankowych tytułów egzekucyjnych wystawionych w 2012 i 2013 roku przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (dawny Polbank), w związku z roszczeniami banku wysuwanymi do naszego Mocodawcy na gruncie umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego.


Powództwo przeciwegzekucyjne, które doprowadziło do wydania wspomnianego orzeczenia składaliśmy w połowie 2015 roku w oparciu o zarzuty dotyczące abuzywności klauzul indeksacyjnych, prowadzące do uznania niewiązania tych klauzul, a w konsekwencji do uznania braku aktualizacji przesłanek wypowiedzenia umowy, jak również w zakresie uznania nieważności umowy ex tunc.


Pozbawione wykonalności BTE opiewają łącznie na blisko 1 milion złotych, co czyni proces, w którym wydano przedmiotowy wyrok największym – licząc w wartości przedmiotu sporu – wygranym dotychczas przez Kancelarię Themi, a wynikłym na gruncie sporu w przedmiocie interpretacji umów kredytów indeksowanych czy też denominowanych kursem CHF.

Piotr Pieczara, Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi

Created byIdea4net Created by Idea4net. All rights reserved. Treści zawarte na stronie podlegają ochronie i nie mogą być w żaden sposób kopiowane ani rozpowszechniane, bez pisemnej zgody ich autorów. Powered by Olebright drukarnia