Pomyślny wyrok Sądu Rejonowego Warszawie z 30 października 2017 r. sygn. akt II C 2115/17

30 października 2017 r.

W dniu 30 października 2017 r. zapadło kolejne pomyślne orzeczenie w procesie prowadzonym przez adwokatów naszej Kancelarii, reprezentujących kredytobiorcę kredytu "we frankach" w sporze z Raiffeisen Bank Polska. Sąd Rejonowy dla Warszawy–Woli w Warszawie, w całości podzielił nasze zarzuty dotyczące abuzywności klauzul indeksacyjnych zawartych w umowie kredytu, która zawarta została z EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank S.A.), jak również skutków uznania niedozwolonego charakteru tych klauzul dla wykonania umowy. Uznając, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu są klauzulami niedozwolonymi, Sąd stwierdził jednocześnie, że implikuje to niewiązanie konsumenta postanowieniami tych klauzul, w konsekwencji zaś, że do indeksacji (waloryzacji salda kredytu do CHF) nigdy nie doszło, sam zaś kredyt jest zwykłym kredytem udzielonym w złotych polskich, oprocentowanym jednak zgodnie z umową według stawki LIBOR plus marża. Skutkiem takich ustaleń stał się obowiązek zapłaty na rzecz naszego Mocodawcy roszczenia obejmującego, kwoty wynikłe z bezpodstawnego wzbogacenia banku, a odpowiadające sumie różnic rat, które nasz Mocodawca płacił tytułem rat przez cały okres kredytowania a tych, które powinien był płacić w sytuacji uznania, że do indeksacji nigdy nie doszło. Choć wyrok wydany został w realiach umów kredytów indeksowanych Raiffeisen Bank S.A., tezy Sądu właściwe są dla niemal wszystkich umów kredytów indeksowanych (waloryzowanych) do franka będących obecnie w obrocie prawnym.

Piotr Pieczara, Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.