Kolejny raz wygrywamy z bankiem! Tym razem Sąd unieważnił umowę kredytu denominowanego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. poprzednika prawnego BGŻ BNP Paribas S.A. - wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy–Woli, z dnia 19 listopada 2018 r., sygn. I C 1755/15

27 grudnia 2018 r.

Kolejny raz wygrywamy z bankiem w sporze sądowym wynikłym na gruncie umów kredytów indeksowanych / denominowanych do franka szwajcarskiego! Tym razem Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego, udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Dnia 19 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy–Woli, Wydział I Cywilny przyznał w pełni rację naszej argumentacji, zasądzając od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na rzecz naszej Mocodawczyni kwotę przeszło 27 tyś. złotych tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. W uzasadnieniu Sąd podał, że w pełni podziela pogląd o abuzywności zawartych w umowie klauzul przeliczeniowych, ich niewiązaniu a w konsekwencji o nieważności samej umowy. Pomimo stwierdzenie niedozwolonego charakteru klauzuli przeliczeniowej, Sąd nieważność umowy wywiódł wprost z naruszenia art. 69 ust. 2 Prawa Bankowego, którego normy w zakresie kwoty i waluty kredytu mają charakter imperatywny. Naszej Mocodawczyni gratulujemy sukcesu!

Wyrok Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), Bank Paribas sygn. I C 1755/15, kredyt we frankach denominowany


Piotr Pieczara, Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.