Kolejna wygrana z bankiem! Wyrok przeciwko Raiffeisen Bank, z dnia 19 czerwca 2019 r. (Sygn. akt XXV C 763/19) wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, kredyt frankowy

19 czerwca 2019 r.

Cieszymy się z kolejnego, korzystnego wyroku, jaki zapadł w sprawie prowadzonej przez Adwokata naszej Kancelarii, Michała Kaczmarskiego. Dnia 19 czerwca 2019 r., na sali Sądu Okręgowego w Warszawie, poległ ponownie Raiffeisen Bank, któremu Sąd nakazał zwrot kredytobiorcom przeszło 400.000 CHF. Umowa na gruncie, której toczył się spór, to stosunkowo rzadko spotykana wśród kredytów Raiffeisen Bank, umowa kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego. Na uwagę zasługuje, że w sprawie podobnej umowy, wygrywaliśmy już z Raiffeisen Bank wcześniej (vide uzyskany przez nas wyrok z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt XXV C 711/17). Wśród motywów rozstrzygnięcia podanych w ustnym uzasadnieniu wyroku, znalazły się min. kwestie dotyczące dopuszczalności i warunków ukształtowania stosunków prawych, w których zobowiązania i świadczenia wyrażone są w różnych walutach, jak również kwestia abuzywności klauzul umownych i skutków takiej abuzywności dla wykonania umowy. Nieważność umowy Sąd wywiódł z generalnych zasad prawa cywilnego, sięgając do dorobku doktryny i judykatury, w tym Sądu Najwyższego, zgromadzonego w latach obowiązywania kodeksu cywilnego. Jednocześnie Sąd stwierdził abuzywność klauzul przeliczeniowych, potwierdzając, że poszukiwanie zgodnej woli stron w przypadku stwierdzenia niedozwolonego charakteru postanowień jest niedopuszczalne. To bardzo korzystny wyrok, poparty jasnym i logicznym uzasadnieniem, który wpisuje się w szeroki dorobek Sądu Okręgowego w Warszawie. Kredytobiorcom gratulujemy!

Wyrok Raiffeisen Bank Sygn. akt XXV C 763/19, Kredyt we frankach denominowany

Piotr Pieczara, Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi


Kredyt we frankach

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.