Kolejny raz wygrywamy z mBank! Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, z dnia 31 stycznia 2020 r., sygn. I C 888/19. Umowa kredytu we frankach BRE Bank z 2008 r.

Cieszymy się z kolejnego, korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku ( Sygn. I C 888/19), który zapadł dnia 31 stycznia 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek), którym oddalone zostało w całości powództwo mBank S.A. na kwotę ponad 1,3 mln zł, skierowane przeciwko naszym Mocodawcom, którzy w 2008 r. zawarli z BRE Bank umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Sąd oparł swój wyrok o uznanie, że skutkiem niedozwolonego charakteru klauzul przeliczeniowych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. W ustnych motywach wyroku, Sąd odwołał się w szczególności do tez płynących z orzeczenia TSUE w sprawie Państwa Dziubak, zaznaczając, że tezy te płyną także z innych wyroków Trybunału.

Sąd wskazał też, że okoliczność zatrudnienia kredytobiorców w banku i płynąca z tego ponadprzeciętna znajomość specyfiki rynku kredytowego, nie ma żadnego wpływu na ocenę ich statusu konsumenckiego, a o statusie tym przesądza jedynie cel umowy.

Na marginesie swojego uzasadnienia Sąd zauważył też, że konstrukcja umów indeksowanych do frankach szwajcarskiego stosownych przez polskie banki, wpisuje się w praktykę tworzenia przez te podmioty coraz nowych, nieuczciwych typów umów, nakierowanych jedynie na maksymalizację zysku odbywającą się kosztem konsumentów.

Komentarz do wyroku przeciwko mBank, Sądu Okręgowego w Krakowie, z dnia 31 stycznia 2020 r., sygn. I C 888/19.

Naszym Mocodawcą gratulujemy sukcesu!

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.