Korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 05 lutego 2020 r. (sygn. akt. VI ACa 590/19), sprawa z naszej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, przeciwko Bank BNP Paribas (umowa kredytu we frankach)

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok (sygn. akt. VI ACa 590/19), który zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, dnia 5 lutego 2020 r. Sąd Apelacyjny rozpoznający sprawę z naszej apelacji od niekorzystnego wyroku I instancji (Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. XXV 814/17) podzielając zarzuty naszej apelacji. Sąd Apelacyjny przychylił się do zarzutów naszej apelacji, a w konsekwencji uchylił zaskarżane orzeczenie i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania.
W ustnych motywach swojego rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że sąd I instancji nie rozpoznał istoty sprawy, w szczególności zaś nie ustalił czy klauzule przeliczeniowe są niedozwolone w relacjach z konsumentami, jaki są skutki takiego stwierdzenie ich niedozwolonego charakteru, a także czy stukiem takim jest nieważność umowy.
W ocenie Sądu Apelacyjnego sąd I instancji w ogóle nie zbadał czy klauzula waloryzacyjna, znajdująca się w kredycie frankowym jest abuzywna.
Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżanego wyroku, ponieważ w jego ocenie, nie jest zadaniem sądu drugiej instancji badanie podstaw ważności czy nieważności umowy kredytu w sytuacji, gdy sąd I instancji tej kwestii nie zbadał. Na skutek takiego uznania Sąd Apelacyjny uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia.
Orzeczenie, choć nie kończy sprawy, jest wysoce korzystne dla naszych Mocodawców, dając nadzieję na pomyślne rozstrzygnięcie sporu w przyszłości.

Wyrok BNP Paribas (BGŻ), VI ACa 590/19, 05 lutego 2020

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.