Kolejny raz wygrywamy z Raiffeisen Bank Polska - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny, z dnia 26 października 2018 r., sygn. akt XXV C 711/17

26 października 2018 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 26 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, wydał kolejny, korzystny wyrok (sygn. XXV C 711/17 ) w procesie prowadzonym przez adwokatów naszej Kancelarii, reprezentujących kredytobiorcę kredytu denominowanego do CHF pozostającego w sporze z Raiffeisen Bank Polska. Zgodnie z naszą argumentacją Sąd stwierdził, że klauzule przeliczeniowe znajdująca się w umowie kredytu denominowanego (a więc takiego, w którym bank określił wysokość salda w CHF a następnie przeliczył kwoty transz na PLN po samodzielnie ustalanym kursie) są niedozwolone. W konsekwencji Sąd nakazał bankowi zapłatę na rzecz naszego mocodawcy kwoty 23 388,93 CHF z odsetkami, stanowiącej sumę wszystkich zapłaconych przez niego w walucie CHF rat. To pierwsza nasza wygrana z Raiffeisen Bank Polska dotycząca kredytu denominowanego. Dotychczas wygrywaliśmy z nim - już wielokrotnie - w sporach toczących się na gruncie kredytów indeksowanych. Wyrok ten wpisuje się również korzystnie w orzecznictwo dotyczące kredytów denominowanych sensu largo, dając nadzieję na sprawiedliwe rozstrzygnięcie także tym kredytobiorcom, którzy umowy kredytów denominowanych zawarli z innymi bankami.

Wyrok Raiffeisen Bank sygn. akt XXV C 711/17, kredyt denominowany


Piotr Pieczara, Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.