W dniu 01.10.2020 r. po raz kolejny wygraliśmy z mBank S.A. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny (I C 266/20) uwzględnił w całości nasze powództwo i zasądził od mBank S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę przeszło 115 tyś. zł i przeszło 20 tyś CHF oraz odsetki. Sąd w swoim wyroku uznał nieważność dwóch umów Multiplan zawartych z BRE Bank S.A.

Sygn. akt I C 266/20

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

Protokolant: st. sekr. Iwona Krajewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 września 2020 roku w Łodzi;

sprawy z powództwa:

przeciwko: mBank SA w Warszawie o zapłatę

1. zasądza od pozwanego mBanku SA w Warszawie na rzecz powodów solidarnie następujące kwoty:a) 109.110,34 zł (sto dziewięć tysięcy sto dziesięć złotych 34/100)z odsetkami za opóźnienie od 25 lutego 2017r. i dalej aż do dnia zapłaty;b) 6814,43 zł (sześć tysięcy osiemset czternaście złotych 43/100) z odsetkami za opóźnienie od 18 czerwca 2020r. i dalej aż do dnia zapłaty;

a) 109.110,34zł (sto dziewięć tysięcy sto dziesięć złotych 34/100)z odsetkami za opóźnienie od 25 lutego 2017r. i dalej aż do dnia zapłaty;
b) 6814,43zł (sześć tysięcy osiemset czternaście złotych 43/100) z odsetkami za opóźnienie od 18 czerwca 2020r. i dalej aż do dnia zapłaty;
c) 20.001,52 CHF ( dwadzieścia tysięcy jeden złotych 52/100) z odsetkami za opóźnienie od 18 czerwca 2020r. i dalej aż do dnia zapłaty;
d) 14,317zł ( czternaście tysięcy trzysta siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kwotę 10.800zł ( dziesięć tysięcy osiemset) tytułem zwrotu kosztów postepowania;


2. zasądza od pozwanego mBanku SA w Warszawie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 100,92 zł ( sto złotych 92/100) tytułem zwrotu brakujących kosztów postępowania;

 

 

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.