Już ósmy raz wygrywamy z Raiffeisen Bank! Dnia 06.07.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, (sygn. XXV C 440/19, SSO Tomasz Gal) wydał korzystny wyrok w sprawie z naszego powództwa przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, nakazując bankowi zapłatę na rzecz naszych Mocodawców kwoty ponad 97.000 zł powiększonych o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności. Wyrok zapadł w realiach procesu wynikłego na gruncie sporu odnośnie interpretacji dwóch umów kredytów indeksowanych do CHF zawartych z Polbank (EFG Eurobank Ergasias). W ustnych motywach uzasadnienia Sąd podał, że klauzule przeliczeniowe (indeksacyjne) zawarte w kwestionowanych umowach kredytowych są niedozwolone w relacjach z konsumentami i kredytobiorców nie wiążą. Sąd uznał w konsekwencji, że obie umowy są ważne pomimo powstałej luki umownej, ale do indeksacji salda kredytu nigdy nie doszło. Umowy powinny być więc interpretowane tak jak umowy kredytów w udzielonych w złotych polskich, oprocentowane winny być jednak w sposób ustalony w umowach, a więc w oparciu o mechanizm LIBOR + marża. Sąd dokonał więc tzw. odfrankowienie obu umów.
 
Naszym Mocodawcom gratulujemy wygranej!

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.