Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2019 r., uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie z powództwa naszych Mocodawców, kredytobiorców kredytu frankowego, przeciwko mBank S.A.

Dzisiejszym orzeczeniem, które zapadło w Sądzie Okręgowym w Warszawie II Wydział Cywilny (SSR del. do SO Barbara Pyz-Kędzierska, II C 897/17), Sąd w całości uwzględnił nasze powództwo i nakazał mBank S.A. zapłatę kwot w wysokości 57.584,04 zł i 10.664,64 CHF wraz z odsetkami liczonymi od 22 sierpnia 2017 r. (tj. od dnia, w którym wezwaliśmy bank do zapłaty).

Sąd w całości obciążył również bank kosztami procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna ex tunc.

Sąd ustalił, że istota postępowania dotyczyła abuzywności klauzul umownych odnoszących się do sposobu ustalania kursu franka szwajcarskiego stosowanego na potrzeby indeksacji salda kredytu i obliczania wysokości rat. W toku procesu Sąd ustalił, że klauzule te są niedozwolone w relacji z konsumentami i w związku z tym kredytobiorców nie wiążą.

Nadto sąd rozważył, czy po wyeliminowaniu takich klauzul umowa może zostać wykonana, czy też winna zostać uznana nieważną, sprowadzając tę kwestię do rozstrzygnięcia czy klauzule przeliczeniowe określają główne świadczenia stron czy też świadczenia jedynie poboczne.

Sąd ustalił, że umowa nie może dalej obowiązywać bez takich postanowień, których usunięcie powodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy. Zdaniem sądu klauzule indeksacyjne, które dotyczą warunków ustalania kursu wymiany walut w umowie kredytu indeksowanego, dotyczą głównych świadczeń stron, a umowa po ich wyeliminowaniu nie może się ostać. Sąd odwołał się w swoich ustaleniach m.in. do październikowego wyroku TSUE.

W konsekwencji, Sąd stanął na stanowisku, że kwestionowane klauzule indeksacyjne określają główne świadczenia stron, a sporna umowa pozbawiona takich klauzul jest bezwzględnie nieważna.

Dzisiejszy wyrok jest już drugim prezentem świątecznym (poprzedni korzystny wyrok uzyskaliśmy 20 grudnia) dla naszych Mocodawców i naszej Kancelarii i wpisuje się też w obecnie dominującą i ciągle umacniającą się linię orzeczniczą sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Naszym Mocodawcom gratulujemy sukcesu i żywimy nadzieję, że święta będą dla nich tym bardziej radosne.

Piotr Pieczara

Pełnomocnik Kancelarii Themi


Kredyt we frankach

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.