Ponownie wygrywamy z Getin Noble Bank S.A. W dniu 14 lipca 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w całości oddalający powództwo Getin Noble Bank S.A. Bank żądał od naszego Mocodawcy zapłaty kwoty przeszło 735 tyś zł. Podstawą rozstrzygnięcia była okoliczność nieprawidłowego wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank.

Sygn. akt I C 68/19

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Dnia 14 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Marta Woźniak

Protokolant: sekretarz sądowy Michał Kawiorski

po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2020 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko   o zapłatę

1.oddala powództwo;

2.zasądza od strony powodowej Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz pozwanej kwotę 10 800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.