Cieszymy się mogąc poinformować, że już 3 stycznia 2020 r., uzyskaliśmy pierwszy noworoczny wyrok w sprawie dotyczącej umowy kredytu frankowego sporządzonej przez Bank Millennium S.A. Sprawa toczyła się z naszego powództwa o zapłatę świadczeń nienależnych w związku z niewiązaniem niedozwolonych klauzul przeliczeniowych (sygn. akt: XXV C 1337/19)!
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, (sędzia sądu rejonowego del. Kamil Gołaszewski) w pełni zgodził się z argumentacją naszego powództwa, zasądzając na rzecz naszych Mocodawców od Millennium Bank kwotę 87.335,69 CHF wraz z odsetkami liczonymi od kwot 33.917,18 CHF od dnia 21 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty i
53.418,51 CHF od dnia rozszerzenie powództwa do dnia zapłaty. Jednocześnie Sąd uznając słuszność naszych twierdzeń, oddalił powództwo w części obejmującej żądanie zwrotu kwoty ok. 34.000 PLN, zaliczając tą kwotę na poczet rat kredytu, a więc stosując tzw. teorię salda. Sąd przyznał naszym Mocodawcom od banku zwrot kosztów procesu w całości.

To pierwsze orzeczenie w 2020 r., 3 nasze korzystne orzeczenie w ostatnim miesiącu i 23 jakie uzyskaliśmy od połowy 2014 r., kiedy złożyliśmy pierwsze pozwy oparte na zarzutach dotyczących abuzywności klauzul przeliczeniowych znajdujących się w pseudo walutowych kredytach frankowych.

Naszym Mocodawcom Gratulujemy!


Kredyt we frankach

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.