Cieszymy się z mogąc poinformować, że niedawno uzyskaliśmy dla naszego Mocodawcy korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego, wydane w sprawie z naszej skargi kasacyjnej od prawomocnego, niekorzystnego wyroku w sprawie z powództwa przeciwegzekucyjnego o pozbawienie wykonalności BTE wystawionego przez Santander Consumer Bank S.A.

Skargę kasacyjną składaliśmy w imieniu kredytobiorcy, który reprezentowany był w pierwszej i drugiej instancji przez pełnomocnika obcej kancelarii. Kredytobiorca przegrał swój proces prawomocnie (w obu instancjach) i zgłosił się do nas poszukując pomocy w sporządzeniu skargi kasacyjnej. Ponieważ poprzedni pełnomocnik, reprezentujący kredytobiorcę podnosił w pierwszej instancji jedynie zarzuty odnośnie wadliwego doręczenia wypowiedzenia umowy (bank kierował korespondencję na poprzedni adres kredytobiorcy pomimo aktualizacji danych adresowych dokonanej za pośrednictwem wiadomości e-mailowej), nie podnosząc zarzutów odnośnie abuzwyności klauzul przeliczeniowych, nasza skarga koncentrować musiała się na tym zarzucie. Pomimo tego ograniczenia podnosiliśmy także, że sąd drugiej instancji winien z urzędu badać abuzwyność klauzul umownych i skutki takie abuzywności.

Na marginesie wspomnieć można, że skoro sąd, którego orzeczenie skarżyliśmy do Sądu Najwyższego nie badały w ogóle abuzwyności klauzul przeliczeniowych, złożyliśmy niezależnie odrębne powództwo przeciwegzekucyjne, w którym podnieśliśmy te właśnie zarzuty i w którym powołany został już biegły sądowy.

Sąd Najwyższy, swoim wyrokiem z dnia 27 listopada 2019 r. nie tylko przyznał nam rację odnośnie braku prawidłowego doręczenia, uchylił zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania, ale odniósł się również do podnoszone przez nas dodatkowo zarzutu konieczności badania abuzywności z urzędu, odwołując się do orzecznictwa TSUE i zwracając charakter na konieczność ochrony konsumenta będącego słabszą stroną stosunków umownych.

Na skutek korzystnego wyroku sprawa badana będzie ponownie przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który powinien wydać wyrok zgodny z tezami Sądu Najwyższego.

Naszemu Mocodawcy gratulujemy sukcesu!

 

Piotr Pieczara

Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.