Miło nam powiadomić, że w dniu 28 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał korzystny dla naszych Mocodawców wyrok, w sprawie z naszej apelacji, o sygnaturze I ACa 302/19, którym uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 01.03.2019 r. (sygn.. I C 314/18). Wyrok uchylony był dla naszych Mocodawców korzystny, pozbawiał bowiem wykonalność BTE, na podstawie którego bank prowadził przeciwko naszym Mocodawcą egzekucję, jednak, którego uzasadnienie nie było tak korzystne jak tego byśmy chcieli. Stąd pomimo uwzględnienia naszego roszczenia o pozbawienie BTE wykonalności, zdecydowaliśmy na złożenie apelacji.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, że klauzule indeksacyjne są abuzywne, przy czym powołał się na bogaty dorobek orzeczniczy TSUE i SN. Sąd Apelacyjny odwołał się w szczególności do październikowego wyroku SN, wskazując, że w ocenie Sądu właściwym skutkiem uznania niewiązania klauzul indeksacyjnych jest pozostawienie umowy w mocy, jednak bez tych postanowień, których nie można uzupełnić ani ustaloną wolą stron, ani dyspozytywnymi przepisami ustawy. Z uwagi na brak opinii biegłego, który w przypadku tzw. odfrankowienia winien być powołany (zgodnie z naszym wnioskiem dowodowym), Sąd uchylił zaskarżony przez nas wyrok I instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania nakazując rozliczenie kredytu z pominięciem klauzul indeksacyjnych, ale zachowaniem oprocentowania umownego LIBOR + marżą. Spór zawisł pomiędzy naszymi Mocodawcami a Santander Bank Polska S.A., (umowa Kredyt Bank).

Naszym Mocodawcom gratulujemy sukcesu!

Piotr Pieczara

Pełnomocnik Kancelarii Themi


Kredyt we frankach

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.