Korzystny wyrok sygn. akt II C 2982/16 Sądu Rejonowego Warszawa-Wola z dnia 10.01.2018

W dniu 10 stycznia 2018 r. zapadł kolejny pomyślny wyrok w procesie prowadzonym przez adwokatów naszej Kancelarii, reprezentujących kredytobiorcę kredytu indeksowanego do CHF w sporze z Raiffeisen Bank Polska. Sąd Rejonowy dla Warszawy–Woli w Warszawie (sygnatura II C 2982/16), w całości podzielił wszystkie twierdzenia naszego powództwa. W szczególności przyznał, że sama koncepcja indeksacji kredytu jest dozwolona, ale klauzule indeksacyjne stosowane przez bank są abuzywne. Sąd uznał też, że jedynym skutkiem abuzywności klauzul indeksacyjnych jest ich niewiązanie, a także uznał, że klauzule te nie stanowią essentialia negotii umowy, a sama umowa może zostać wykonana w sytuacji ich niewiązania. W konsekwencji Sąd powiedział, że do indeksacji nigdy nie doszło, a umowa jest po prostu zwykłą umową kredytu w złotych polskich, ale oprocentowaną na podstawie LIBOR plus marża. Sąd poczynił także istotne uwagi do argumentacji banku, twierdząc, że okoliczność, iż żaden bank nie zawarł by umowy kredytu w złotych polskich oprocentowanego na podstawie stawki LIBOR nie ma żadnego znaczenia dla ustalania skutków abuzywności klauzul indeksacyjnych. Sąd skomentował również argumentację obejmującą analogię do prawa wekslowego, która pojawiła się w jednym z wyroków Sądu Najwyższego, słusznie zauważając, że przepisy prawa wekslowego dotyczą jedynie weksli i z jego specjalistycznych postanowień nie można czynić analogi do zasad obowiązujących w innych obszarach prawa. W wyniku takich ustaleń Sąd nakazał bankowi zapłatę dochodzonej kwoty pieniężnej na rzecz naszego Mocodawcy, obejmującej, kwoty wynikłe z bezpodstawnego wzbogacenia banku, stanowiące sumę różnic rat, które nasz Mocodawca spłacał w całym okresie kredytowania, a tych, które powinien był spłacać przy uznaniu, że do indeksacji nigdy nie doszło. Choć wyrok wydany został w realiach umów kredytów indeksowanych Raiffeisen Bank S.A., tezy Sądu właściwe są dla niemal wszystkich umów kredytów indeksowanych (waloryzowanych) do franka będących obecnie w obrocie prawnym, we niemal bowiem wszystkich tych umowach klauzule indeksacyjne mają podobny, co do zasady, kształt. Cieszymy się, z kolejnej wygranej, tym bardziej, że dokładnie wszystkie tezy naszego powództwa zyskały aprobatę Sądu.

Piotr Pieczara, Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi


Kredyt we frankach

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.