Dnia 4 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie uzyskaliśmy korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. (umowa BRE Bank). Na skutek naszego sprzeciwu Sąd uchylił nakaz zapłaty i oddalił w całości powództwo mBank S.A. na kwotę ponad 444 tyś. zł, które mBank S.A. skierował przeciwko naszemu Mocodawcy, w sytuacji wypowiedzenia umowy kredytu ww frankach Sąd obciążył też bank w całości kosztami procesu. Sąd wskazał w szczególności, że umowa kredytu tzw. starego portfelu mBanku jest nieważna z uwagi na niedozwolony charakter klauzul indeksacyjnych.

Sygn. akt XXV C 672/18


WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 24 lipca 2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSR del. Agnieszka Wlekły - Pietrzak
Protokolant: Dorota Wolicka
po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2020 r. w Warszawie na rozprawie
spraw z powództwa
przeciwko Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
o zapłatę
1. zasądza od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz kwotę 42 305,72 CHF (czterdzieści dwa tysiące trzysta pięć 72/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 28 716,40 CHF od dnia 9 maja 2018 r. do dnia zapłaty i od kwoty 13 589,32 CHF od dnia 19 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;
2. w pozostałym zakresie powództwo oddala;
3. zasądza od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz kwotę 11 817 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.