W dniu 6 października 2020 r. ponownie wygraliśmy z Getin Noble Bank. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny (sygn. I C 2118/18) oddalił skierowane do naszych Klientów roszczenie Getin Noble Bank S.A. o zapłatę ponad 170 tyś zł. Sąd stwierdził, że umowa kredytu zawarta w 2005 r. z Dom Bank jest nieważna.

Sygn. akt I C 2118/18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Magdalena Nagaduś

Protokolant: sekretarz sądowy Monika Pajor

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2020 r. w Krakowie

na rozprawie sprawy z powództwa Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Warszawie

przeciwko,

o zapłatę

  1. oddala powództwo;
  2. zasądza od strony powodowej Getin Noble Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz pozwanych i kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.