Kolejny raz wygrywamy z  Getin Noble Bank S.A.! To już 9 wyrok korzystny (2 wyrok prawomocny) jaki uzyskaliśmy przeciwko temu bankowi W dniu 17 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wydział I Cywilny (I ACa 390/19, spr. SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut) oddalił w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r. (I C 237/16), oddalającego powództwo banku o zapłatę kwoty 467.041,95 PLN. W uzasadnieniu ustnym Sąd Apelacyjny wskazał, że niedozwolone klauzule indeksacyjne zawarte w umowie nie wiążą konsumenta,na skutek czego umowę należy wykonywać z ich pominięciem, jednak przy zastosowaniu oprocentowania umownego tj. LIBOR+marża. Sąd dokonał więc tzw. odfrankowienia umowy. Wyrok jest prawomocny!

Sygn. akt I ACa 390/19

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lipca 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Aleksandra Marszałek

Sędziowie: SSA Lidia Mazurkiewicz-Morgut (spr.)

SSA Grażyna Matuszek

Protokolant: Małgorzata Kurek

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Getin Noble Bank S.A. we Wrocławiu przeciwko o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 31 stycznia 2019 r. sygn. akt I C 237/16

1. oddala apelację;

2. zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanych łącznie 8 100 zł kosztów postępowania apelacyjnego;

3. nakazuje uiścić stronie powodowej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 403,86 zł brakujących wydatków na opinię biegłego.

Lidia Mazurkiewicz-Morgut

Aleksandra Marszałek

Grażyna Matuszek

 

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.