Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r. (III CSK 159/17) w sprawie kredytu we frankach

6 czerwca 2019 r.

Dnia 4 kwietnia 2019 r. zapadło długo wyczekiwane orzeczenie Sądu Najwyższego, którego uzasadnienie jest dla kredytobiorców jednoznacznie korzystne. Swoim orzeczeniem Sąd Najwyższy w szczególności stwierdził, że klauzule indeksacyjne znajdujące się w umowach kredytowych, określają główne świadczenie stron, jak również, że są one sprzeczne z dobrymi obyczajami, w dodatku nie są jasne. W konsekwencji Sad uznał, że klauzule indeksacyjne są niedozwolone, a skutkiem ich niedozwolonego charakteru jest ich niewiązanie. Co istotne Sąd stwierdził, że na ocenę abuzywności klauzul indeksacyjnych nie ma wpływu nowelizacja prawa bankowego z 2011 r., a odmiennie, należy je oceniać w świetle ustaw obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Sąd Najwyższy stwierdził też, że nie jest możliwe zastąpienie tych klauzul dyspozytywnymi przepisami ustawy. Ważną konkluzją Sądu jest też uwaga o penalizującym profesjonalistów charakterze przepisów o klauzulach niedozwolonych. Orzeczenie Sądu jest przełomowe i przyczyni się zapewne do ustalenia korzystnej dla kredytobiorców i jednolitej linii orzeczniczej.

Wyrok Sądu Najwyższego III CSK 159/17, kredyt we frankach indeksowany

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.