Pomyślny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa przeciwegzekucyjnego - pozbawienie BTE wykonalności w całości! Orzeczenie z dnia 11 września 2017 r., sygn. akt. XXIV C 909/15

12 września 2017 r.

W dniu 11 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał w sprawie o sygn. akt. XXIV C 909/15 korzystne dla naszego Mocodawcy, reprezentowanego przez Adwokata Michała Kaczmarskiego orzeczenie.
Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXIV Cywilny, podzielił zarzuty naszego powództwa przeciwegzekucyjnego pozbawiając w całości wykonalność tytułów wykonawczych w postaci dwóch bankowych tytułów egzekucyjnych wystawionych w 2012 i 2013 roku przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (dawny Polbank), w związku z roszczeniami banku wysuwanymi do naszego Mocodawcy na gruncie umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego.
Powództwo przeciwegzekucyjne, które doprowadziło do wydania wspomnianego orzeczenia składaliśmy w połowie 2015 roku w oparciu o zarzuty dotyczące abuzywności klauzul indeksacyjnych, prowadzące do uznania niewiązania tych klauzul, a w konsekwencji do uznania braku aktualizacji przesłanek wypowiedzenia umowy, jak również w zakresie uznania nieważności umowy ex tunc.
Pozbawione wykonalności BTE opiewają łącznie na blisko 1 milion złotych, co czyni proces, w którym wydano przedmiotowy wyrok największym – licząc w wartości przedmiotu sporu – wygranym dotychczas przez Kancelarię Themi, a wynikłym na gruncie sporu w przedmiocie interpretacji umów kredytów indeksowanych czy też denominowanych kursem CHF.

Piotr Pieczara, Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.