Kolejny raz wygrywamy z Getin Noble Bank (umowa kredytu we frankach)! Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny, z dnia 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt I C 237/16)

23 grudnia 2019 r.

Cieszymy się z kolejnego korzystnego dla naszego Mocodawcy wyroku, jaki zapadł w Sądzie Okręgowym w Opolu I Wydziale Cywilnym. Orzeczeniem tym Sąd oddalił powództwo banku o zapłatę, jako podstawę swojego rozstrzygnięcia podając, iż klauzule indeksacyjne znajdujące się w umowie kredytu we frankach są niedozwolone w relacjach z konsumentami, przez co kredytobiorcy nie wiążą. Sąd zauważył, że postanowienia przeliczeniowe stosowane przez Getin Bank naruszają zasadę równowagi kontraktowej i przenoszą w całości ryzyka kursowe na konsumenta, jak również pozwalają na dowolne i arbitralne ustalanie świadczeń kredytobiorcy przez bank. Sąd uznał na marginesie, że bank stosował nieuczciwe praktyki umowne, poprzez zaniechanie rzetelnego informowania kredytobiorców o charakterze umowy i ryzykach kursowych. Wskazał także na poważne uchybienia w naliczaniu przez bank odsetek karnych, opłat za monity czy składki ubezpieczeniowe. Naszemu Mocodawcy gratulujemy wygranej!

Wyrok Getin Noble Bank sygn. akt I C 237/16, kredyt we frankach indeksowany


Piotr Pieczara, Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.