Ponownie wygrywamy z bankiem! Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa, Wydział XVI Cywilny przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu (PKO BP) S.A., z dnia 24 maja 2019 (XVI C 632/17), kredyt we frankach

24 maja 2019 r.

Miło nam poinformować, że dnia 24 maja 2019 r., zapadł w prowadzonej przez nas sprawie, kolejny korzystny wyrok. Rozstrzygnięty wspomnianym orzeczeniem spór wynikł na kanwie zawartej w 2008 r. umowy kredytu denominowanego, udzielonego przez Nordea Bank. Spór przegrał PKO BP, będący następcą prawnym Nordea Bank, a Sąd zasądził od niego na rzecz naszego Mocodawcy, żądaną pozwem kwotę 69 773,95 zł. U podstaw tego rozstrzygnięcia legło uznanie naszej ewentualnej argumentacji o złotowym charakterze umowy. Sąd ustalił, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest ich niewiązanie, implikujące iż kredyt ten jest zwykłym kredytem udzielonym w PLN, ale oprocentowanym na podstawie LIBOR. W efekcie zamiast orzec o nieważności całej umowy Sąd "odfrankowił" umowę kredytu denominowanego. Rozstrzygnięcie to jest dla kredytobiorców banku PKO BP (wcześniej Nordea Bank), a szerzej wszystkich będących stroną umów denominowanych, wysoce korzystne. Naszym Mocodawcom gratulujemy wygranej!


Wyrok Nordea, PKO BP sygn. XVI C 632/17, kredyt we frankach denominowany


Piotr Pieczara, Pełnomocnik Zarządu Kancelarii Themi

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.