WYROK TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie Państwa Dziubak (sygn c 260-18) - kredyt we franakch!

3 października 2019 roku TSUE wydał długo wyczekiwane orzeczenie, w sprawie ze skargi Państwa Dziubak (sygn. C-260/18)

Zgodnie z oczekiwaniami wyrok ten jest bezsprzecznie korzystny dla kredytobiorców kredytów we frankach. TSUE postępując zgodnie z dotychczasową praktyką utrwaloną w sprawach podobnych, wydał orzeczenie silnie prokonsumenckie. 

W szczególności TSUE powiedział, że można unieważnić całą umowę kredytu, jeśli zawarto w niej nieuczciwe klauzule umowne, jak również, że w polskim systemie prawnym nie ma możliwości zastąpienia nieuczciwych klauzul indeksacyjnych dyspozytywnymi przepisami ustawy.

Skutkiem orzeczenia TSUE jest więc uznanie, że wszystkie umowy kredytów indeksowanych, w których klauzule indeksacyjne są nieuczciwe (w polskich realiach są to, de facto, wszystkie umowy kredytów indeksowanych z marginalnymi wyjątkami) winny zostać uznane zwykłymi umowami w złotych, oprocentowanymi na podstawie LIBOR + marża, ewentualnie uznane nieważnymi ex tunc.

Wyrok dzisiejszy jest zdecydowanie największym zwycięstwem frankowiczów i przyczyni się zapewne do ukształtowania jednolitej, korzystnej linii orzeczniczej w sprawach wynikłych z kredytów indeksowanych. Stosowane w prost lub przez analogię, twierdzenia dzisiejszego wyroku TSUE będą też istotnym argumentem w sporach wynikłych z kredytów denominowanych.

Komentarz do wyroku TSUE z 3 października 2019 r.

Piotr Pieczara, Pełnomocnik Kancelarii Themi

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.