Korzystne orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, z dnia 28 listopada 2019 r., sygn. I ACa 302/19, Santander Bank Polska S.A. (umowa kredytu we frankach Kredyt Bank)

Cieszymy się, mogąc powiadomić, że dniau 28 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał pomyślne dla naszych Mocodawców orzeczenie, w sprawie o sygnaturze I ACa 302/19, toczącej się z naszej apelacji. Sąd uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu, który choć uwzględniał w całości nasze powództwo, uzasadniony był w naszej ocenie niewłaściwie.

W uzasadnieniu ustnym swojego rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Gdańsku potwierdził, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu we frankach sporządzonej przez Kredyt Bank są niedozwolone, powołując się przy tym na bogaty dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego. Sąd Apelacyjny stwierdził też, że skutkiem niedozwolonego charakteru klauzul indeksacyjnych jest pozostawienie umowy w mocy, jednak bez nieuczciwych postanowień umownych, w konsekwencji zaś stwierdził złotowy charakter umowy kredytu, pozostawiając jednak oprocentowanie pierwotne tj. LIBOR + marża. Sąd sprawę skierował do ponownego rozpoznania, jednak z poleceniami i uwagami przesądzającymi o kształcie przyszłego wyroku.

Naszym Mocodawcom gratulujemy!

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.