Wygrywamy w Sądzie Najwyższym, wyrok z dnia 27 listopada 2019 r. (Sygn. akt II CSK497/18), w sprawie z naszej skargi kasacyjnej (kredyt we frankach Santander Consumer Bank S.A.)!

Dnia  27 listopada 2019 r. Sąd Najwyższy wydał korzystny dla naszego Mocodawcy wyrok w sprawie zawisłej z naszej skargi kasacyjnej od prawomocnego, niekorzystnego orzeczenia wydanego przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, w sprawie z powództwa przeciwegzekucyjnego o pozbawienie wykonalności BTE wystawionego przez Santander Consumer Bank S.A.

Skargę kasacyjną składaliśmy w imieniu frankowicza, który reprezentowany wcześniej przez pełnomocnika innej kancelarii przegrał sprawę z powództwa przeciwegzekucyjnego o pozbawienie BTE wykonalności w obu instancjach - wyrok był prawomocny.

Pomimo tego, że skarga dotyczyła przede wszystkim kwestii nieprawidłowego doręczenia wypowiedzenia, Sąd Najwyższy zauważył też, że zgodnie z orzecznictwem TSUE, abuzwyność klauzul winna być badana przez sąd drugiej instancji.

Na skutek przedmiotowego wyroku niekorzystne orzeczenie sądu drugiej instancji zostało uchylone, a prawa skierowana została do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który powinien teraz wydać wyrok zgodny z przesłaniem Sądu Najwyższego.

Wyrok przeciwko Santander Consumer Bank S.A., Sądu Najwyższego, kredyt we frankach

Naszemu Mocodawcy gratulujemy!

 

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.