Spłacasz kredyt we frankach?

W wyniku zmiany kursu walut Twoja rata zasadniczo wzrosła?

Sprawdź czy w Twojej umowie znajdują się klauzule niedozwolone pozwalające na "odfrankowienie" kredytu lub uznanie jego nieważności ex tunc, a w konsekwencji odzyskanie sumy nadpłaconych lub zapłaconych rat.

Wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie o bezpłatną analizę prawną w przedmiocie możliwości pozwania banku o zapłatę, odzyskania nadpłaconych rat, uznania złotowego charakteru umowy lub jej nieważności ex tunc, wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego o pozbawienie BTE wykonalności, obrony w sprawie z powództwa banku.

Kredyt we frankach

Adwokaci naszej Kancelarii mają przeszło 6 letnie doświadczenie w sprawach przeciwko bankom wynikłym z kredytów indeksowanych i denominowanych do franka, a pierwsze pozwy oparte na koncepcji niewiązania niedozwolonych klauzul indeksacyjnych i denominacyjnych składaliśmy już w 2014 roku - na wiele miesięcy przed zapadnięciem jakiegokolwiek korzystnego orzeczenia.

Uzyskaliśmy już 34 korzystne wyroki w sprawach frankowych, w tym 4 prawomocne. Nasi prawnicy prowadzą przeszło 350 procesów wynikłych z umów kredytów "we frankach, a łącznie przeszło 800 spraw w których reprezentują konsumentów w sporach z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, zakładami przesyłowymi, administratorami lotnisk, skarbem państwa i innymi dużymi podmiotami. Łączna wartość dochodzonych przez naszą Kancelarię roszczeń wynosi przeszło 100 milionów złotych, z czego ponad połowę stanowią roszczenia z umów kredytów indeksowanych i denominowanych do franka (stan na lipiec 2020 r.).

Kredyt we Frankach Kancelaria Kraków

Analizy prawne i ekonomiczne umów kredytów we frankach - indeksowanych i denominowanych do franków szwajcarskich, EURO lub innych walut wykonujemy zupełnie bezpłatnie. Postaraj się o "odfrankowienie" kredytu we frankach, albo unieważnienie umowy!

Skutkiem wygranego procesu z bankiem może być w szczególności:

Unieważnienie umowy kredytu "we frankach"

Odfrankowienie kredytu "we frankach"

Prześlij zgłoszenie z prośbą o bezpłatną analizę prawną i ekonomiczną Twojej umowy kredytu we frankach!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach wykonywania usług prawniczych, reprezentacji i doradztwa oraz marketingowych, tj. oferowania usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług Kancelarii Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tak zwanego „RODO”). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.

Pozywane banki

Prowadzimy procesy przeciwko niemal wszystkim polskim bankom, które oferowały kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego, w szczególności:

Raiffeisen Bank International (w tym Polbank EFG), PKO BP (w tym Nordea), Bank Pekao, Bank BPH, Santander Bank Polska (w tym Bank Zachodni WBK), Getin Noble Bank, mBank (w tym BRE Bank i MultiBank), Bank Millenium, Credit Agricole, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska (w tym Fortis Bank i BGŻ), Eurobank, Santander Consumer Bank.

Siedziba Kancelarii frankowej Themi mieści się w Krakowie. Prowadzimy sprawy sądowe w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu i na terenie całego kraju.